Tutaj jesteś:  Instalacje elektryczne i teletechniczne / Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne to instalacje niskich prądów, zasilane najczęściej napięciem 24VDC lub 12VDC. Instalacje tego typu zapewniają użytkownikowi bezpieczeństwo i poprawiają standard budynków. Często zainstalowanie np.: systemu sygnalizacji pożarowej powoduje obniżenie wartości ubezpieczenia budynku a automatyka budynkowa pozwala zaoszczędzić koszty eksploatacji.

Proponujemy opracowanie projektu oraz wykonawstwo a potem serwis i stałą konserwację:

 • instalacje systemów sygnalizacji pożaru (SSP)
 • instalacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)
 • instalacje oddymiania klatek schodowych
 • instalacje sieci strukturalnej (LAN)
 • instalacje systemów alarmowych (SSWiN) i kontroli dostępu (KD)
 • instalacje telefoniczne
 • instalacje domofonowe i videodomofonowe
 • instalacje telewizji dozorowej (CCTV)
 • instalacje systemów audio - vizualnych (AV)
 • instalacje systemów kongresowych
 • instalacje systemów rejestracji czasu pracy (RCP)

 

System sygnalizacji pożarowej (SSP)

System sygnalizacji pożarowej (SSP)

System sygnalizacji pożarowej (SSP) to instalacja detekcyjna, dzięki której użytkownik obiektu może wykryć pożar w jego początkowym stadium. Głównym elementem (SSP) jest centrala sterująca, która nadzoruje elementy zainstalowane na pętlach detekcyjnych tj.: różnego rodzaju czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły konstrolno - sterujące współpracujące »

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów przy pomocy głosu ludzkiego dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), a także przez operatora. »

Oddymianie klatek schodowych

Oddymianie klatek schodowych

Konieczność stosowania instalacja oddymiania klatek schodowych wynika z Rozporządzenia Ministra Infarastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 §256. pkt. 1 i 2. mówiące o tym, że »

Sieć strukturalna (LAN)

Sieć strukturalna (LAN)

Sieć strukturalna przewodowa (LAN) lub bezprzewodowa (WLAN) pozwala połączyć i zapewnić przesył danych między komputerami. Sieć komputerowa jest nieodzownym elementem każdego obiektu użyteczności publicznej lub mieszkalnego. »

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) to zespół urządzeń służących zabezpieczeniu obiektu przed włamaniem i kradzieżą. W systemach SSWiN najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch i czujniki magnetyczne umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych. System jest uzbrajany lub rozbrajany przez wpisanie kodu dostępowego na klawiaturze lub poprzez użycie specjalistycznych czytników np. ściatkówki lub linii papilarnych... »

Kontrola dostępu (KD)

Kontrola dostępu (KD)

Kontrola Dostępu (KD) to zestaw współpracujących urządzeń oraz oprogramowania komputerowego mający na celu kontrolowane sterowaniem ruchem ludzi poprzez wyznaczone przejścia.... »

Telewizja przemysłowa (CCTV)

Telewizja przemysłowa (CCTV)

Telewizja przemysłowa (CCTV) jest to system przekazywania obrazu z określonych pomieszczeń bądź obszarów w zamkniętym systemie odbiorczym służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery. Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp. »

System konferencyjny

System konferencyjny

Systemy konferencyjne są nieodłącznym elementem wyposażenia każdej nowoczesnej sali konferencyjnej. Właściwie dobrany oraz zainstalowany system konferencyjny nie tylko umożliwia komfortową i łatwą wymianę opinii pomiędzy uczestnikami spotkania, ale daje również możliwość zarejestrowania całości lub części dyskusji oraz udostępnienia jej innym. »