Tutaj jesteś:  Wentylacja i klimatyzacja / Wentylacja / Wentylatory / Wentylatory oddymiające

Systemair: Wentylatory oddymiające

HJS GENERAL: Wntylacje, klimatyzacje, instalacje elektryczne, instalacje przeciwpożarowe

Charakterystyka ogólna
Głównym niebezpieczeństwem dla ludzi, zwierząt oraz dóbr materialnych podczas pożaru w budynku jest rozprzestrzeniający się dym oraz wysoka temperatura. Ciągły wzrost temperatury prowadzi do powstania zjawiska rozgorzenia pożaru, (flash-over), czyli wybuchowego spalania gazów.

Zgodnie ze współczesnym ustawodawstwem budowle powinny być projektowane tak, aby niemożliwe było przypadkowe rozprzestrzenianie się dymu i temperatury w wypadku pożaru. Dym powoduje utratę orientacji w budynku i utrudnia ewakuację ludzi oraz akcję gaśniczą. Drogi ewakuacyjne muszą być wolne od dymu w możliwie najdłuższym czasie również dla ekip ratunkowych.

W przeciwieństwie do grawitacyjnej wentylacji oddymiającej (np. klap dymowych) mechaniczna wentylacja odymiająca umożliwia natychmiastowe usuwanie dymu i ciepła z maksymalnym natężeniem.

Oddymianie mechaniczne jest szczególnie istotne w przypadku:

  • Wysokich przestrzeni bez okien
  • Pomieszczeń położonych poniżej poziomu gruntu
  • Budynków usytuowanych od strony nawietrznej, wzmagającej zagrożenie pożarowe
  • Dużych pomieszczeń o wysokim obciążeniu ogniowym
  • Przestrzeni z instalacją tryskaczową, schładzającej unoszone dymy pożarowe