Tutaj jesteś:  Wentylacja i klimatyzacja / Wentylacja / Wentylacja strumieniowa

Wentylacja strumieniowa

Wentylacja strumieniowa może służyć nie tylko przewietrzaniu, ale również kontroli nad oddymianiem pożarowym. Odpowiednie profile łopatek wirników w wentylatorach strumieniowych jak i wentylatorach osiowych sprawia, że  mogą być przystosowane do pracy w trybie rewersyjnym. Dzięki temu mogą raz pełnić rolę nawiewu powietrza świeżego, innym razem rolę wywiewu powietrza zanieczyszczonego lub trującego dymu w przypadku pożaru. 

Takie rozwiązanie powoduje, że drogi ewakuacyjne pozostają wolne od zagrożenia, a straż pożarna posiada szybki dostęp do źródła ognia.