Komfovent - centrale wentylacyjne

Oferujemy dwa typy central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła: KOMFOVENT KOMPAKT REGO z obrotowym wymiennikem ciepła oraz KOMFOVENT KOMPAKT RECU z krzyżowym wymiennikiem ciepła.

KOMPAKT REGO centrale wentylacyjne z obrotowym wymiennikiem ciepła - Odzysk energii cieplnej

 • W czasie wentylacji ciepło z powietrza odprowadzanego jest przekazywane powietrzu nawiewanemu – urządzenie oszczędza do 85% ciepła.
 • Efektywne ogrzewanie
  Podczas eksploatacji w normalnych warunkach obrotowy wymiennik ciepła nie zamarza. Wymiennik ciepła może pracować w temperaturach poniżej -20⁰C na zewnątrz bez konieczności stosowania układów przeciwzamrożeniowych lub nagrzewnicy wstępnej – energia cieplna jest oszczędzana nawet podczas dużych mrozów.
  Używając obrotowego wymiennika ciepła zużycie energii na podgrzanie powietrza nawiewanego jest ok. 4 razy mniejsze.
 • Niski poziom hałasu
  W centralach KOMFOVENT KOMPAKT REGO montowane są wentylatory promieniowe ssania jednostronnego i dwustronnego.


KOMPAKT RECU centrale wentylacyjne z krzyżowym wymiennikiem ciepła - Oszczędność

 • Ciepło odzyskane z powietrza zużytego jest wykorzystywane do ogrzania powietrza nawiewanego – centrala oszczędza do 65% ciepła.
 • W pełni odseparowane strumienie sowietrza
  Strumienie powietrza odprowadzanego i nawiewanego są oddzielone od siebie. Dlatego beż żadnych obaw można wykorzystać ciepło z powietrza odprowadzanego, zanieczyszczonego na przykład nieprzyjemnymi zapachami.
 • Efektywna i długoletnia eksploatacja
  Wymiennik krzyżowy jest wykonany z płyt aluminiowych, co wpływa na efektywność wymiany ciepła. Nie posiada części ruchomych, co gwarantuje długoletnią eksploatację.