Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa to bardzo szerokie pojęcie związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Jej celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia przed pożarem. Każdy budynek komercyjny i użyteczności publicznej musi spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, nim zostanie oddany do użytku. Świadczymy pełen zakres usług związanych z przystosowaniem budynków zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351).
Oznacza to nasze zaangażowanie już na etapie projektu budynku, jego budowy oraz wykończeń. Możemy też świadczyć usługi na każdym etapie tworzenia lub poprawy ochrony przeciwpożarowej. Wyposażamy budynki w odpowiednie oznaczenia przeciwpożarowe (znaki dróg ewakuacji itp.). Stale dokształcamy się w zakresie prewencji pożarowej oraz urządzeń z tym związanymi. Doradzamy klientowi najkorzystniejszy ich dobór pod względem bezpieczeństwa, funkcjinalości i względów ekonomicznych.

  • Przygotowujemy graficzne modele FDS (Fire Dynamics Simulator) powstawania i rozprzestrzenianie się dymu, rozkładu temperatur itp.
  • Opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Opracowujemy Ekspertyzy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • Wykonujemy zabezpieczenia ognioochronne przejść instalacyjnych
  • Wykonujemy przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic